เทคนิคการตรวจสอบค่า GD&T ด้วยเครื่องวัดสามแกน CMM

24-QAS-13

Advanced
วัตถุประสงค์

  -

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. สามารถสอบผ่านการรับรอง GD&T Technologist Level จาก TGI หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CMM.
   **ภาษาอังกฤษมี 4 ข้อ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. สามารถสอบผ่านการรับรอง GD&T Technologist Level จาก TGI หรือสถาบันอื่นที่เทียบเท่า
  2. มีประสบการณ์ในการใช้เครื่อง CMM.
   **ภาษาอังกฤษมี 4 ข้อ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่อง CMM
  **ภาษาอังกฤษมี 3 ข้อ

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทบทวนความเข้าใจด้าน GD&T
2. การแปลความหมายของรายงานค่าวัด CMM
3. ลักษณะพื้นผิวชิ้นงานที่อาจผิดรูป (Deform) ได้
4. การกำหนดขอบเขตความเผื่อ(Tolerance zone)ของ  พื้นผิวชิ้นงาน
5. การตรวจวัดความตรง (Straightness for feature)
6. การตรวจวัดความตรง (Straightness for feature of size)
7. การตรวจวัดความราบ (Flatness)
8. การตรวจวัดความกลม (Roundness)
9. การตรวจวัดความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)
10. การตรวจวัดความความขนาน(Paralellism)
11. การตรวจวัดความความตั้งฉาก(Perpendicularity)
12. การตรวจวัดความความเอียงเป็นมุม(Angularity)
13. การตรวจวัดความได้ตำแหน่ง(Position)
14. การตรวจวัดความร่วมศูนย์ร่วมแกน(Concentricity)
15. การตรวจวัดความความสมมาตร(Symmetry)
16. การตรวจวัดความการ หนีศูนย์เมื่อหมุน(Run out and Total run out)  
17. การตรวจวัดความผิวโครงร่าง(Profile) 
**ภาษาอังกฤษมี 8 ข้อ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44