กระบวนการบัดกรีแข็ง

24-WET-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความปลอดภัยในงานบัดกรีแข็งตามมาตรฐานสากล

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านช่างอุตสาหกรรม
   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือสูงกว่า ด้านช่างอุตสาหกรรม
   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. สถานที่ฝึกบัดกรีแข็ง
  2. ชุดเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา
   

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการทำงาน Brazing, Soldering
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Brazing
3. ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงาน Brazing
4. เทคนิคการทำงาน Brazing
-  การเตรียมรอยต่อ
- การให้ความร้อนแก่ชิ้นงาน
-  การเว้นระยะให้ลวดโลหะเติมแทรกตัว
5. มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน Brazing
6. ความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติงาน Brazing กับวัสดุงานประเภทต่าง ๆ พร้อมเทคนิคการทำงานและการแก้ไขปัญหา

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

4,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

4,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44