งานเชื่อมโดยกระบวนการเชื่อม TIG (สำหรับงานสแตนเลสและอะลูมิเนียม)

24-WET-31

Basic
วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และความปลอดภัยในงานเชื่อม TIG สำหรับงานสแตนเลส และอลูมิเนียม ตามมาตรฐานสากล
  2. ทราบวิธีการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
  3. ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านเครื่องกล โลหะ หรือการผลิต หรือ
  2. ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านเครื่องกล โลหะ หรือการผลิต หรือ
  2. ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. สถานีฝึกการเชื่อม TIG
  2. เครื่องเชื่อมพร้อมอุปกรณ์
  **รบกวนตรวจสอบว่าให้ตรงกันทั้ง 2 ภาษา

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการของงานเชื่อม TIG
2. อุปกรณ์และเครื่องมือ
-  อุปกรณ์และเครื่องมือในงานเชื่อม TIG
-  แก๊สปกคลุม
-  อิเล็คโทรด และลวดเติม
3. วัสดุชิ้นงาน
-  คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานเชื่อม TIG
4. การปฏิบัติงานเชื่อม TIG
- จัดเตรียมชิ้นงานและอุปกรณ์
-  ปรับตั้งเครื่องเชื่อม TIG
- เชื่อมวัสดุงานในท่าเชื่อมมาตรฐาน
5. กระบวนการทดสอบงานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
6. วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเชื่อม TIG
7. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในงานเชื่อม TIG

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44