การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2021

25-CAD-01

Basic
วัตถุประสงค์

    หลังการอบรมผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะใช้ซอฟแวร์AutoCAD 2019 เขียนแบบงาน 3 มิติได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCAD 2019

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการเบื้องต้นสำหรับงาน 3 มิติ

2. ระบบคอร์ออร์ดิเนท 3 มิติ

3. การควบคุมการแสดงผล

4. การสร้างวัตถุ 3 มิติ (Solid Modeling)

5. การปรับแต่งแก้ไขวัตถุ 3 มิติ

6. การสร้างภาพ 3 มิติ แบบเสมือนจริง

7. การสร้างภาพฉายอัตโนมัติจากวัตถุ 3 มิติ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44