การเขียนแบบไฟฟ้า (2D) ด้วยโปรแกรม AutoCAD Electrical

25-CAD-03

Basic
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ  ใช้งานโปรแกรม AutoCAD Electrical 2มิติ เพื่อใช้ในการสร้างแบบงาน (Schematic) เอกสารทางไฟฟ้า รวมทั้งการทำรายงาน (Report) ของอุปกรณ์ต่างๆได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCAD Electrical

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction 

2. Projects

3. Wires

4. Schematics Components

5. Circuitry

6. PLC

7. Wire Numbers

8. Panel Layouts

9. Connector Diagrams

10. Report Generation

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44