การเขียนแบบเครื่องกลด้วย AutoCAD 2023

25-CAD-15

Basic
วัตถุประสงค์

  1. ใช้โปรแกรม AutoCAD 2019 เขียนแบบงานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนแบบวิศวกรรม 

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม AutoCAD 2019

เนื้อหาหลักสูตร

1. ทำความรู้จักก่อนใช้งาน AutoCAD 2019

2. คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการเขียนแบบ

3. คำสั่งพื้นฐานที่ใช้ในการแก้ไข และปรับปรุงแบบ

4. การจัดเก็บไฟล์ข้อมูล การควบคุมการแสดงภาพ

5. คำสั่งช่วยควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ เช่น สี น้ำหนักเส้นและรูปแบบของเส้น

6. การเขียนตัวอักษร และการสร้างลายตัด

7. การกำหนดขนาดแบบต่างๆ

8. การใช้  DesignCenter และ Tool Palettes

9. การจัดแบบงานบน Model space และ Paper space

10. การพิมพ์แบบออกทางเครื่องพิมพ์ให้ได้มาตราส่วนที่ถูกต้อง ตามความต้องการ

11. รายละเอียดฟังก์ชั่นใหม่ Preview AutoCAD 2019

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44