การเขียนภาพ 3 มิติ ชิ้นส่วนเครื่องกลด้วย NX 12

25-CAD-30

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ใช้งานโปรแกรม NX ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง การนำโมเดล 3 มิติที่ได้มาทำการประกอบ (Assembly) และการทำแบบงาน (Drawing)เบื้องต้นได้

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม NX

  2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม NX

2. ระบบพิกัดของการทำงาน

3. การสร้าง Sketch Curve

4. การสร้างรูปทรงสามมิติพื้นฐาน (Primitive feature)

5. กลุ่มคำสั่ง Swept Feature

6. กลุ่มคำสั่ง Form Feature

7. คำสั่ง Instant Feature

8. เทคนิคการ Edit feature

9. การสร้างแบบงาน(Drawing)เบื้องต้น

10. การใช้งานAssemblyเบื้องต้น

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44