การเขียนโมเดลพื้นผิว 3 มิติ ด้วย NX 12

25-CAD-31

Advanced
วัตถุประสงค์

    หลังการอบรมผู้เข้าฝึกอบรมสามารถที่จะสามารถสร้างรูปจำลองพื้นผิว 3 มิติแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม NX.

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม NX

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. เทคนิคการสร้างและการใช้งาน Spline Curves

2. การสร้าง Law Curve

3. การสร้าง Helix

4. การสร้างพื้นผิวแบบ Through  curve และ  Rule

5. การสร้างพื้นผิวแบบ Through  curve  mesh  และ Swept

6. การสร้างพื้นผิวแบบ Section  Feature

7. การสร้างพื้นผิวแบบ  Extension  Sheet Bodies

8. การปรับปรุงแก้ไขพื้นผิว

9. Free form modeling project

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44