การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor 2023

25-CAD-41

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ใช้งานโปรแกรม Autodesk Inventor ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง การนำโมเดล 3 มิติที่ได้มาทำการประกอบ (Assembly) และการทำแบบงาน (Drawing) เบื้องต้นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Autodesk Inventor

  2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. เริ่มต้นใช้งาน Autodesk Inventor

2. อินเตอร์เฟสของซอฟต์แวร์และการทำงานกับProjectของซอฟต์แวร์

3. การสร้างเส้นสเก็ตซ์2มิติ(2D Sketching)

4. การให้ขนาด และ Constrain 

5. การสร้าง3D Model และการแก้ไข (3D Feature

6. การสร้างระนาบ,แกน, จุดในการทำงาน

7. การประกอบชิ้นงานด้วย 3D Constraint

8. การสร้างการถอดประกอบชิ้นงาน Explode view

9. การสร้างแบบสั่งงาน2มิติ(2D Drawing)จาก3D โมเดล(3D Model)

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44