การเขียนโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks 2020

25-CAD-50

Basic
วัตถุประสงค์

   ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ใช้งานโปรแกรม SolidWorks ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง การนำโมเดล 3 มิติที่ได้มาทำการประกอบ (Assembly) และการทำแบบงาน (Drawing)

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล หรือผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม SolidWorks

  2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. Solid Works Basics and the User Interface

2. Introduction to Sketching

3. Basic Part Modeling

4. Symmetry and Draft

5. Patterning

6. Revolved Features

7. Shelling and Ribs

8. Editing: Repairs

9. Editing: Design Changes

10. Configurations

11. Using Drawings

12. Bottom-Up Assembly

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44