การเขียนแบบไฟฟ้า (2D,3D) ด้วยโปรแกรม Solidworks Electrical

25-CAD-51

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมใช้งานโปรแกรม SolidWorks Electrical ทั้ง 2มิติและ 3 มิติ เพื่อใช้ในการสร้างแบบงาน (Schematic) เอกสารทางไฟฟ้า รวมทั้งการทำรายงาน (Report) ของอุปกรณ์ต่างๆได้

   

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม SolidWorks Electrical

  2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. SolidWorks Electrical 2D

2. Wiring line diagram

3. Electrical scheme

4. Handling Objects

5. Signaling & Terminal strip

6. The Manufacturer Parts

7. PLC Management

8. Report

9. Cabinet Layout 2D

10. Managing Revisions

11. SolidWorks Electrical 3D

12. Insert a Device

13. Inserting Indicators

14. Create 2D Views

15. Preparing The Routing

16. Cable Routing

17. Wire Routing

18. Segregation

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44