การเขียนชิ้นงาน 3 มิติ ขั้นสูงด้ายโปรแกรม Solidworks

25-CAD-52

Advanced
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ เขียนโมเดลโดยใช้เทคนิค Multibody การขึ้นรูปโมเดลแบบ Sweep เพิ่มเติม การขึ้นรูปโมเดลแบบ Loft และการใช้คำสั่งขั้นสูงอื่นๆ เพิ่มเติมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอรมหลักสูตรการเขียนโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks  (25-CAD-50) หรือผู้ที่เคยใช้งาน SolidWorks มาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอรมหลักสูตรการเขียนโมเดล3มิติด้วยโปรแกรม SolidWorks  (25-CAD-50) หรือผู้ที่เคยใช้งาน SolidWorks มาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม SolidWorks

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction.

2. Sketching with Splines

3. Multibody Solids: How They Work

4. Uses of Multibody Solids

5. Introduction to Sweeping

6. Working with Curves

7. Advanced Sweeping

8. Lofts

9. Test

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44