การเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Solid Edge 2020

25-CAD-60

Basic
วัตถุประสงค์

    ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถ ใช้งานโปรแกรม Solid Edge ST9 ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น เพื่อสร้างโมเดล 3 มิติ รวมทั้งการแก้ไขและเปลี่ยนแปลง การนำโมเดล 3 มิติที่ได้มาทำการประกอบ (Assembly) และการทำแบบงาน (Drawing) เบื้องต้นได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Solid Edge ST9

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Solid Edge ST9

2. อินเตอร์เฟสของโปรแกรม Solid Edge ST9

3. การสร้างเส้นสเก็ตซ์ 2 มิติ (2D Sketching)

4. การสร้าง 3D Model และการแก้ไข (3D Feature

5. การสร้างระนาบ,แกน, จุดในการทำงาน

6. การสร้างและจัดการงานประกอบชิ้นงาน (Modeling assemblies)

7. การสร้างการถอดประกอบชิ้นงาน (Explode view)

8. การสร้างแบบสั่งงาน2มิติ (2D Drawing)

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44