ระบบ Network ในงานอุตสาหกรรม (LAN, Wireless, Industrial Field)

25-IIT-52

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้และแนะนำการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างแบบจำลองเครือข่าย และการเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบต่างๆ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของระบบอีเธอร์เน็ต

  4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายใน SCADA, การเชื่อมโยงผ่าน OPC Server, Data Logging, Web Server

  5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่น Field Instrument, Vary Speed drive, HMI (SCADA/Touch Screen)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  -

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  -

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ชุดทดลองระบบเครือข่าย

  3. ซอฟแวร์ Packet Tracer

  4. ซอฟแวร์ WireShark

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในอุตสาหกรรม

2. แบบจำลองเครือข่ายและสื่อการส่งข้อมูล

3. เครือข่ายแลนอีเธอร์เน็ต (Ethernet)

4. Redundancy

5. โปรโตคอลในระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม

6. การประยุกต์ใช้ระบบเน็ตเวิร์คเพื่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์อุตสาหกรรม

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44