การหาภาระกระทำเพื่อการออกแบบเครื่องจักรกล

25-MCD-01

Basic
วัตถุประสงค์

  1. ระบุภาระหรือแรงกระทำแบบต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในสภาวะหยุดนิ่ง (Static)

  2. ระบุภาระหรือแรงกระทำแบบต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกลในสภาวะเคลื่อนที่ (Dynamic)

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิคและวิศวกรด้านซ่อมบำรุง ด้านการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ช่างเทคนิคและวิศวกรด้านซ่อมบำรุง ด้านการออกแบบ

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ชุดประกอบรางเลื่อน Linear Guide

  2. ชุดประกอบสายพาน

  3. ชุดประกอบต่อเพลาคัปปลิ่ง

  4. ชุดชิ้นส่วนเครื่องยนต์

เนื้อหาหลักสูตร

1. สภาวะสมดุลของโครงสร้าง

2. แรงเสียดทาน

3. งานเสมือน

4. พลศาสตร์ (การเคลื่อนที่) ของอนุภาค (การเคลื่อนที่ไม่พิจารณาแรง)

5. พลศาสตร์ (การเคลื่อนที่) ของอนุภาค (การเคลื่อนที่เมื่อแรงกระทำ)

6. วิธีการของงานและพลังงาน

7. วิธีการของอิมพัลส์และโมเมนตั้ม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44