การออกแบบระบบหล่อลื่นและคุณภาพผิวของชิ้นส่วนทางกล

25-MCD-14

Basic
วัตถุประสงค์

  หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถ

  1. บอกชนิดของสารหล่อลื่นและเลือกใช้สารหล่อลื่นประเภทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับชิ้นส่วนเครื่องจักร

  2. คำนวณปริมาณสารหล่อลื่นได้อย่างเหมาะสมประเภทเครื่องจักร

  3. กำหนดความหยาบผิวและรูปทรงได้อย่างเหมาะสมกับการหล่อลื่น

  4. กำหนดประเภทของซีลกันรั่วได้อย่างเหมาะสมกับการหล่อลื่น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปทั้งภาคเครื่องกลและไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปทั้งภาคเครื่องกลและไฟฟ้า

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1. วัฏจักรของเครื่องจักร

2. ความหมายของการหล่อลื่น

3. ขอบเขตการหล่อลื่น

4. ประเภทของการสึกหรอ

5. ประเภทของสารหล่อลื่น

6. ความหนืดและปัจจัยที่ส่งผลต่อความหนืด

7. สารปรุงแต่งคุณภาพและการเลือกใช้งานใน Gear box, Engine, Hydraulic pump

8. การจัดทำระบบควบคุมระดับความสะอาดของน้ำมันหล่อลื่น

9. จาระบีและคุณสมบัติต่างๆ

10. การเลือกใช้จาระบีอย่างเหมาะสม

11. เครื่องมือที่ใช้ในการหล่อลื่นและระบบหล่อลื่น

12. การคำนวณปริมาณสารหล่อลื่นที่เหมาะสมต่อชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

13. ประเภทความหยาบผิวและค่าความหยาบผิวที่มีต่อการหล่อลื่น

14. รูปทรง (form) ที่มีผลต่อการรองลื่น

15. ประเภทของโอริงและการเลือกใช้อย่างเหมาะสม

16. ประเภทของซีลกันรั่วและการเลือกใช้อย่างเหมาะสม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44