การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนด้วยซอฟท์แวร์ SolidWorks

25-MCD-21

Basic
วัตถุประสงค์

     หลังการฝึกอบรมผู้เข้าอบรมสามารถคำนวณหาค่าความหนาของผนัง ระยะช่องว่าง และการเบียดเนื้อของผิวงานประกอบที่เกิดจากค่าความคลาดสะสมได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผ่านการอบรมในหลักสูตร: ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 (25-DRA-20) มาแล้ว

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผ่านการอบรมในหลักสูตร: ความหมายของสัญลักษณ์ GD&T ตามมาตรฐาน ASME Y14.5-2009 (25-DRA-20) มาแล้ว

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

    2. ชิ้นส่วนครื่องยนต์

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับวงจรของขนาด

2. การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนแบบ+/- (Plus/Minus)

3. การวิเคราะห์รูปทรงสภาวะ Feature of size (เพลา, รูคว้าน)

4. การวิเคราะห์ช่องว่างของงานสวมประกอบชิ้นงาน

5. การวิเคราะห์ความหนาผนัง ระยะอัด และระยะรวมของงานสวมประกอบชิ้นงาน

6. การวิเคราะห์งานจับยึดของสลักเกลียวแบบ Fixed fastener ของชิ้นส่วนที่สวมประกอบกัน

7. การวิเคราะห์งานจับยึดของสลักเกลียวแบบ Floating fastener ของชิ้นส่วนที่สวมประกอบกัน

8. ผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนฉายต่อการประกอบ

9. การวิเคราะห์การเคลื่อนของผิวงานประกอบ 5 ชิ้นส่วนประกอบ

10. การเปลี่ยนแบบงานจาก Worst Case Tolerance เป็น RSS Tolerance

11. ความคลาดเคลื่อนเชิงสถิติและการออกแบบตามหลัก 6 Sigma, Cp, Cpk, Cpmk

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44