การจัดการและควบคุมการผลิตระดับโรงงาน ด้วยระบบ MES

25-MOM-12

Basic
วัตถุประสงค์

  1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการผลิตของโรงงานได้

  2. แสดงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพทั้งในโรงงานและห่วงโซ่อุปทาน 

  3. วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตได้แบบ real time

  4. เจาะลึกลงไปที่สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้

  5. ส่งข้อมูลจาก MES กลับไปที่ระบบ ERP และระบบวางแผนได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ซอฟต์แวร์ MES

  3. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำระบบการจัดการและควบคุมการผลิต (MES) เบื้องต้น

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในโรงงาน

3. การวัดและตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต

4. การติดตามและจัดตารางคำสั่งผลิต

5. การจัดการคุณภาพการผลิต

6. การเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตกับระบบ ERP 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44