เซนเซอร์และการเก็บข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์ LABVIEW เพื่อรองรับระบบ SMART FACTORY

25-MOM-30

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และมั่นใจ ที่จะจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องมือ  เครื่องจักร หรือกระบวนการผลิต ตลอดจนการโปรแกรมจัดการข้อมูล ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของตน 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ระบบ PC-Base

  2. ชุดฝึกอบรมระบบเซนเซอร์

  3. ซอฟต์แวร์ Labview 

  4. อุปกรณ์ชุดการเก็บข้อมูล

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำระบบ PC Base เบื้องต้น

2. หลักการของ เซนเซอร์ เช่น พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เทอร์โมคับเปิ้ล ,เซนเซอร์Vibration  , Strain gage  เป็นต้น

3. เซนเซอร์และมีเตอร์สำหรับการตรวจติดตามระบบพลังงานไฟฟ้า 

4. การปรับแต่งสัญญาณและตัวแปลงสัญญาณดิจิตอล

5. การเขียนโปรแกรม Labview เบื้องต้น

6. การเก็บและการบันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบ PC  เช่น สถานะเครื่องจักร

7. เทคโนโลยีระบบอีเธอร์เนท (Ethernet)  และการสร้างระบบปฏิบัติงานบนเครือข่ายอินเตอร์เนต

8. การเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (Wireless)

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44