การประยุกต์ใช้ IOT สำหรับโรงงานอัจฉริยะ ( Smart Factory)

25-MOM-40

Basic
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายการทำงานของระบบโรงงานอัจฉริยะ

  2. ใช้งานอุปกรณ์ IOT(Internet of Thing) 

  3. ประยุกต์ใช้งาน IOT เข้ากับ ระบบ ควบคุมอัตโนมัติในเครื่องจักร เช่น PLC

  4. ประยุกต์ใช้ IOT ร่วมกับ Cloud Server ในการถ่ายโอนข้อมูล ระหว่าง เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ชุดทดลอง IOT

  3. ซอฟแวร์ IOT

  4. อุปกรณ์เสริม IOT, PLC

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการทำงานของระบบอัจฉริยะในโรงงานอุตสาหกรรม

2. การเขียนภาษา C เพื่อควบคุม Node MCU

3. การเขียนภาษา Pythonพื้นฐาน เพื่อควบคุม Raspberry PI 3

4. การใช้งาน MQTT และ Private Cloud Server

5. การใช้งาน IOT ร่วมกับ ระบบควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น PLC 

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44