การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต

25-MOM-41

Basic
วัตถุประสงค์

  1. อธิบายการทำงานของระบบ ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการผลิต 

  2. อธิบายตัวแทนปัญญาและสภาพแวดล้อม  (Agents and their Environments)

  3. ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

  2. ชุดทดลองระบบสมองกลฝังตัว

  3. อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

เนื้อหาหลักสูตร

1. แนะนำการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์

2. ระบบอัจฉริยะ

3. ตัวแทนปัญญาและสภาพแวดล้อม  (Agents and their Environments)

4. แนะนำระบบ Neural Network , Fuzzy logic , GA …etc

5. การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

11,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

11,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44