การจำลองโมเดลสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Plant Simulation

25-OPM-10

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน Plant Simulation จำลองโมเดล สถานการณ์การของการผลิตได้
  2. สามารถประยุกต์ใช้ Plant Simulation วิเคระห์ปัญหาเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิตได้
  3. สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหการ
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้ความเข้าใจการบริหารการผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. Computer + Software 12 Unit

เนื้อหาหลักสูตร

1.แนะนำการจำลองกระบวนการผลิต
2.อธิบาย Software เครื่องมือและหน้าต่างคำสั่ง
3.สร้างกระบวนการจำลองอย่างง่าย
4. เรียนรู้และเซ็ตค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร
5. เรียนรู้และเซ็ตค่าพารามิเตอร์การจ่ายงาน
6. ประยุกต์การจำลองและงานซ่อมบำรุง
7. คำนวณจำนวนชิ้นงานรอประกอบและสายพานลำเลียง
8. จำลองกระบวนการประกอบและถอดแยก
9. จำลองกระบวนการที่มีคนทำงาน
10. พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองกระบวนการ
11. การคิดค่าไฟฟ้า
12. การหาค่า Optimization จากการจำลองกระบวนการ

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

14,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

14,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44