การจำลองการผลิตอัตโนมัติเสมือนจริงด้วย โปรแกรม Process Simulation

25-OPM-20

Basic
วัตถุประสงค์

  1. สามารถประยุกต์ใช้ Process Simulate จำลองเครื่องจักรระบบอัติโนมัติได้ 
  2. สามารถจำลองการทำงานของเครื่องจักรและคน เพื่อลดเวลาสูญเสียได้ 
  3. สามารถจำลองการทำงานของคนเพื่อศึกษาหลักการยาศาตร์ได้ 
  4. สามารถจำลองการทำงานของคน เพื่อสร้างมารตฐานการทำงาน

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องจักรเพื่อการผลิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. จบวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
  2. จบบริหารการผลิต
  3. มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบเครื่องจักรเพื่อการผลิต

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์ 6 ชุด
  - มีโปรแกรมให้ผู้ฝึกอบรมทดลองใช้ 30 วัน

เนื้อหาหลักสูตร

1. รู้จักความสามารถและประโยชน์ของซอร์ฟแวร์ 
2. ชนิดของ CAD File 
3. การแปลง CAD File 
4. การทำการเคลื่อนไหวในแนวเส้นตรงแกน X,Y และ Z แบบอัติโนมัติ 
5. การทำเคลื่อนไหวในการหมุนชิ้นงาน Rx, Ry, Rz 
6. การจำลองสร้างให้เครื่องจักรทำงานโดยอัตโนมัติ 
7. การจำลองการทำงานของเครื่องจักรกับ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม 
8. การจำลองการทำงานร่วมกันของ คน และเครื่องจักร 
9. การจัดซีเคว้นการทำงานเพื่อลดเวลาสูญเสีย และหาเวลาที่เหมาะสม

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44