การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับพื้นฐาน

22-PLC-20

Basic
วัตถุประสงค์

  - สามารถอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบพื้นฐาน หลักการทำงานและการใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ในกลุ่มคำสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ได้

  - สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุมแบบลอจิกอย่างง่ายได้อย่างเป็นระบบ

  - สามารถใช้โปรแกรม STEP7 เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ PLC SIMATIC S7-300 ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า และดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC S7-300 ยี่ห้อ SIEMENS     6 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ STEP7                                 6 ชุด

  - Simulation Module                               6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- โครงสร้างพื้นฐานของระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- ความรู้เบื้องต้นทางด้านฟังก์ชั่นลอจิก และสมการบูลีน

- ลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม   เมเบิลคอนโทรลเลอร์ การใช้คำสั่ง ฟังก์ชั่นต่างๆ ภายในโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบควบคุม โดยใช้ภาษา LAD, STL และ FBD

- การจัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมที่สร้างขึ้น

- หลักการในการพิจารณาเพื่อการเขียนโปรแกรมควบคุมให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44