เทคนิคการทำโปรแกรมสำหรับงานกลึงซีเอ็นซีโดยโช้โปรแกรม Master CAM

41-CAM-31

Intermediate
วัตถุประสงค์

  หลังการอบรมผู้เข้าฝึกอบรม
  1. สามารถสร้าง NC - Code โดยใช้โปรแกรม 
  Mastercam เพื่อช่วยในการผลิตชิ้นส่วน ในงาน กลึงซีเอ็นซีได้ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.  ปวส.    สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างเทคนิคการผลิต 
  2. หรือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซีระดับ 1, 2

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช.  ปวส.    สาขาวิชาช่างกลโรงงานหรือช่างเทคนิคการผลิต 
  2. หรือที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซีระดับ 1, 2

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Mastercam 

  2. เอกสารสำหรับการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1. การออกแบบกระบวนการผลิตและการกำหนด

เงื่อนไขในการทำงานที่เหมาะสม

2. การสร้างทางเดินของเครื่องมือตัดประเภท 2 แกน

   2.1 การกลึงปาดหน้า 

   2.2 การกลึงปอก 

   2.3 การเซาะร่อง 

   2.4 การกลึงเกลียว 

   2.5 การเจาะรู 

3.  การใช้ Post processor สร้าง NC – Code

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

9 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,400 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,400 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44