การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับ 1

41-CNC-01

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี  3 แกนได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือ ตัดได้อย่างเหมาะสม และการเขียนโปรแกรม ควบคุม เครื่องกัดซีเอ็นซีได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องกัด CNC

เนื้อหาหลักสูตร

1.  บทนำ

2.  ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกัด CNC

3.  ระนาบและพิกัดของเครื่องกัด CNC

4.  เครื่องมือตัดสำหรับเครื่องกัด CNC

5.  จุดอ้างอิงเครื่องมือ

6.  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

7.  การปฏิบัติงานเครื่อง CNC

8.  การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44