การควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับ 1

41-CNC-11

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือตัด และการเขียนโปรแกรม ควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซีได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึงและอ่านคำสั่ง ภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกลึงและอ่านคำสั่ง ภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องกลึง CNC 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักร CNC

2. ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกลึง CNC

3. ระบบแกนและระนาบของเครื่องกลึง CNC

4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 

5. การติดตั้งค่าเครื่องมือตัดและจุดอ้างอิง

6. การปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

7. การส่งข้อมูล 

8. การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กับเครื่องกลึง CNC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44