เทคโนโลยีการตัดเฉือนโลหะสำหรับเครื่องจักรกล ซีเอ็นซี

41-CNC-21

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะทราบกระบวนการตัดเฉือนโลหะ การเลือกใช้เครื่องมือตัด การเลือกความเร็วตัดอัตราป้อน ที่เหมาะสมรวมถึงการวางแผนการผลิต การเลือกใช้และ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ น้ำมันตัดสำหรับงาน CNC

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 

  ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ ในการใช้เครื่องกัดและ/หรือเครื่องกลึง

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 

  ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ ในการใช้เครื่องกัดและ/หรือเครื่องกลึง

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  เครื่องกลึงซีเอ็นซี

เนื้อหาหลักสูตร

1. พื้นฐานงาน CNC 

2. หลักการของกระบวนการการตัดเฉือนโลหะ

3. กระบวนการการตัดเฉือนโลหะสำหรับผลิตงาน

ที่มีรูปร่างหลากหลาย

4. ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือตัด

5. คุณลักษณะของมีด Insert

6. คุณลักษณะของด้ามมีดชนิดต่าง ๆ

7. การเลือกเครื่องมือตัดที่เหมาะสม

8. การเลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนที่เหมาะสม

9. ชนิดและรูปแบบของการสึกหรอของคมตัด

10. สาเหตุและวิธีการแก้ไขของการสึกหรอของคมตัด

11. ชนิดของน้ำมันตัดและการใช้งาน

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

5,700 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

5,700 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44