การควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 (Siemens Controller)

41-CNC-31

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถที่จะควบคุมเครื่องกัดซีเอ็นซี 3 แกนได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเลือกใช้เครื่องมือตัด ได้อย่างเหมาะสม และการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกัด ซีเอ็นซี ด้วย Controller Siemens ได้ 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิต หรือ

  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องกัด CNC (Controller Siemens)

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ

2. ส่วนประกอบและหน้าที่ของเครื่องกัด CNC

3. ระนาบและพิกัดของเครื่องกัด CNC

4. เครื่องมือตัดสำหรับเครื่องกัด CNC

5. จุดอ้างอิงเครื่องมือ

6. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

7. การปฏิบัติงานเครื่อง CNC

8. การบำรุงรักษาเครื่องกัด CNC

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

12,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

12,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44