การเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี สำหรับงานกัด

41-CNC-41

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจวิธีการทำงานเบื้องต้นของเครื่องจักร CNC และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุม การทำงานของเครื่องกัด CNC โดยใช้ซอฟท์แวร์ Simulation ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด สามารถใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านเครื่องกล หรือ

  2. ผู้มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องกัด สามารถใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์และอ่านคำสั่งภาษาอังกฤษได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์

  2. ซอฟท์แวร์ Simulation  (Controller Fanuc)

เนื้อหาหลักสูตร

1. บทนำ

2. ระนาบและพิกัดของเครื่อง CNC

3. การเขียนโปรแกรม CNC งานกัดด้วยโปรแกรม Simulation

   - การกำหนด Blankโดยโปรแกรม Simulation

   - การติดตั้งเครื่องมือตัด

   - การกำหนดจุดศูนย์ชิ้นงาน

   - การสร้าง Setup form / Process sheet

   - การเขียนโปรแกรม CNC

   - การตรวจสอบโปรแกรม CNC

   - การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 2 มิติ

   - การแสดงผลกราฟฟิคแบบ 3 มิติ

   - การเขียนโปรแกรมวัฏจักร

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44