การโปรแกรม PLC (Siemens)-S7 ระดับสูง (Closeloop Control)

22-PLC-22

Advanced
วัตถุประสงค์

  - สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการประมวลผลสัญญาณแบบดิจิทัลและ อนาล็อกได้

  - สามารถอธิบายหลักการติดต่อสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นระหว่าง PLC กับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น OP (Operating Panel), HMI ได้

  - ใช้โปรแกรม STEP7 ในการเขียนโปรแกรมและค้นหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายใน PLC SIMATIC S7-300 ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการโปรแกรม PLC-S7 ระดับกลาง (22-PLC-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้งาน PLC S7 ในงานอุตสาหกรรมมาก่อน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการโปรแกรม PLC-S7 ระดับกลาง (22-PLC-21) หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการประยุกต์ใช้งาน PLC S7 ในงานอุตสาหกรรมมาก่อน

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  - ชุดฝึก PLC S7-300 ยี่ห้อ Siemens                 6 ชุด

  - ซอฟต์แวร์ STEP7                                          6 ชุด

  - Simulation Module                                        6 ชุด

  - Operating Panel                                            6 ชุด

  - ชุดจำลอง Pressure, Temperature control      6 ชุด

เนื้อหาหลักสูตร

- การเขียนโปรแกรมในบล็อคต่างๆ การสร้างฟังก์ชั่นและเรียกใช้งานฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

- การกำหนดตำแหน่งของข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ

- การประมวลสัญญาณแบบอนาล็อก และการควบคุมแบบ PID

- การค้นหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

- การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

13,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

13,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44