การติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะเพื่อการผลิต

42-TDT-51

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. สามารถบอกรายละเอียดการเตรียมการ และขั้นตอนในการติดตั้งแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

             2. รู้และทราบอุบัติเหตุจากการปั๊มโลหะและเครื่องปั๊มที่ปลอดภัย

             3. สามารถติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องปั๊มโลหะได้อย่างถูกต้อง

  4. รู้และเข้าใจการลดเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2. ผู้ที่มีวุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องปั๊มโลหะ AIDA 80 TON

  2. แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

  3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1. การติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องปั๊มโลหะ

2. อุบัติเหตุจากการปั๊มโลหะและเครื่องปั๊มที่ปลอดภัย

3. ขั้นตอนการติดตั้งแม่พิมพ์ Progressive die

4. การลดเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44