การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานขึ้นรูปโลหะแผ่น

42-TDT-52

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.     รู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

  2.    เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

  3.    เข้าใจแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในงานขึ้นรูป โลหะแผ่น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้สนใจทั่วไป

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.    เอกสารประกอบการฝึกอบรม

   

เนื้อหาหลักสูตร

1.     ปัญหาในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

2.     ปัจจัยที่ส่งผลต่อปํญหาในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

3.     แนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาในงานขึ้นรูปโลหะแผ่น

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44