การอ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ

42-TDT-60

Basic
วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่านและเข้าใจแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปปั๊มโลหะแผ่นเพื่อใช้ในการผลิตได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    1.  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    1.  มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

    2. แบบชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.    หลักการและรูปแบบของแบบงาน

2.    การอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ

3.    การอ่านและเขียนแบบภาพแยกชิ้น

4.    การแสดงค่าพิกัดความเผื่อในแบบงาน

5.    การเขียนตารางข้อมูลต่างๆและวัสดุต่างๆในแบบงาน

6.    สัญลักษณ์ในแบบงาน

7.    ชิ้นส่วนมาตรฐานของแม่พิมพ์โลหะ

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44