การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม NX

42-TDT-62

Intermediate
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจหลักการทำงานของ แม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบต่อเนื่องสามารถออกแบบและเขียน แม่พิมพ์ขึ้นรูปแบบต่อเนื่อง เพื่อการผลิตได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.     สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.     มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.     สำเร็จการศึกษาปวส.ด้านช่างแม่พิมพ์ ช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2.     มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ ขึ้นรูปโลหะ อย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.     เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม NX

เนื้อหาหลักสูตร

1.     หลักการออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง

        - การกำหนดกระบวนการขึ้นรูป (Die Layout)

        - การคำนวณองค์ประกอบของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

        - การกำหนดขนาดแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับเครื่อง   Press Stamping

2.     พื้นฐานการใช้โปรแกรมสร้างโมเดล 3D

3.     การออกแบบแม่พิมพ์ต่อเนื่องด้วยโปรแกรม NX

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44