การเขียนแบบและแยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAD 3D (NX)

43-MOT-13

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้ และสามารถ

  สร้างแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์และชิ้นส่วนมาตรฐานแบบสามมิติได้

  2.เขียนแบบแยกชิ้นส่วนภาพฉายได้

  3.กำหนดมาตรฐานค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CAD 3D

  2.มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CAD 3D

  2.มีประสบการณ์ในงานแม่พิมพ์หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.ตัวอย่างชิ้นส่วน

  2.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม NX

เนื้อหาหลักสูตร

1.หน้าที่และหลักการทำงานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.ปฏิบัติการเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐานและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แบบสามมิติ

3.ปฏิบัติการแยกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยการทำภาพฉายสองมิติจาก CAD 3D

4.การกำหนดพิกัดความคลาดเคลื่อนในงาน  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44