เทคโนโลยีแม่พิมพ์เป่าขึ้นรูปพลาสติก (Extrusion Blow)

43-MOT-21

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถ

  1.ระบุกระบวนการขึ้นรูปและจำแนกงานเป่าประเภทต่างๆได้

  2. เลือกใช้และเตรียมพลาสติกสำหรับงานเป่าได้

  3. เลือกใช้เครื่องเป่าได้

  4. ออกแบบแม่พิมพ์เป่าตามแนวทางที่กำหนดให้ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และขึ้นรูปชิ้นงานเป่าพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแม่พิมพ์และขึ้นรูปชิ้นงานเป่าพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.แม่พิมพ์เป่าขึ้นรูปพลาสติก

  2.พลาสติก

  3.ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.กระบวนการเป่าขึ้นรูป

2.ประเภทและสมบัติของพลาสติก

3.เครื่องเป่าขึ้นรูปพลาสติก

   - ชนิดและประเภทของเครื่องเป่า

   - การออกแบบ Die และ Mandrel

   - การคุมความหนาของ Parison

4.องค์ประกอบและหลักการทำงานของแม่พิมพ์เป่า (Extrusion Blow)

   - Parting line

   - Shrinkage

   - Pinch-off

   - Flash trimming

   - Venting and mould surface

   - Mould cooling

   - Mould material

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44