การวิเคราะห์การออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกโดยใช้ CAE

43-MOT-41

Advanced
วัตถุประสงค์

  1. ใช้โปรแกรม CAE (CADMould or Moldex 3D) ได้อย่างถูกต้อง

  2.วิเคราะห์และสรุปผลการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. มีความสามารถพื้นฐานในการใช้ CAD 3D

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2. มีความสามารถพื้นฐานในการใช้ CAD 3D

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม CAE

  2. ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1. หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2. การแปลงข้อมูลโมเดล 3D เข้าสู่โปรแกรมจำลองการไหล CAE

3. การเตรียมโมเดลสำหรับการวิเคราะห์

4. การวิเคราะห์การไหล

   - การหล่อเย็น

   - การโก่งงอ

-สมดุลการไหลของชิ้นงานแบบหลายคาวิตี้

5. การ Optimize Process

ระยะเวลาการอบรม

4 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับกลาง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44