การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคุณภาพชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-53

Advanced
วัตถุประสงค์

  1.ระบุปัญหาความบกพร่องของชิ้นงานได้

  2.ค้นหาสาเหตุความบกพร่องของชิ้นงานได้

  3.ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาได้

  4.ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้ ประสบการณ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก หรือ

  3.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.มีความรู้ ประสบการณ์ในกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การฉีดขึ้นรูปพลาสติก หรือ

  3.ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร การทดลองแม่พิมพ์และปรับตั้งเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องฉีด

  2.แม่พิมพ์

  3.พลาสติก

  4.ตัวอย่างชิ้นงาน

เนื้อหาหลักสูตร

1.ปัญหาและสาเหตุความบกพร่องของชิ้นงานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

-แม่พิมพ์

-เครื่องฉีด

-พลาสติก

-ชิ้นงาน

2.เครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงาน

3.ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพชิ้นงานและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44