เทคนิคการขัดเงาผิวแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-61

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ขัดผิวได้เหมาะสม

  2.ปฏิบัติงานขัดเงา (Mirror) ผิวแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง

  3.ตรวจสอบสภาพผิวขัดได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

   

  1. อุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์

      - เช่น หินขัด กระดาษทราย ผงเพชร อุปกรณ์ทำความสะอาดผิวแม่พิมพ์

  2. ชิ้นงานขัด

  3. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพผิว

เนื้อหาหลักสูตร

1.วัสดุที่ใช้ในงานขัดแม่พิมพ์

2.การตรวจสอบสภาพผิวก่อนการขัด

3.เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัด

4.ขั้นตอนในการขัดผิวเงา

          - ขัดเตรียมผิว

- ขัดผิวสำเร็จด้วยผงเพชร

5.ปฏิบัติงานขัดผิวเงา

6.ตรวจสอบผิวสำเร็จ

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44