การประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

43-MOT-71

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.คำนวณองค์ประกอบต้นทุนได้

  2.นำวิธีการไปใช้เป็นแนวทางในการประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติกได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม EXCEL

  2.ตัวอย่างชิ้นงาน

  3.แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เนื้อหาหลักสูตร

1.โครงสร้าง ส่วนประกอบ และหลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

2.องค์ประกอบของต้นทุน

3.การวิเคราะห์ขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์และการประมาณเวลาการทำงาน

 4.ปฏิบัติการประมาณต้นทุนแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44