เทคนิคการปรับแต่งและประกอบแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

43-MOT-82

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์ก่อนและหลังการประกอบได้

  2. อ่านค่าพิกัดงานสวมของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้

  3. ปฏิบัติงานปรับประกอบชิ้นส่วนและแม่พิมพ์แบบสองแผ่นได้

  4.  วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบแม่พิมพ์ได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ หรืองานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. มีความรู้ ประสบการณ์ในการผลิตแม่พิมพ์ หรืองานฉีดขึ้นรูปพลาสติก

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก

  2.อุปกรณ์ตรวจสอบ

  3.เครื่องมืออุปกรณ์ปรับแต่ง

  4.เครื่องมือถอดประกอบแม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้เกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์

   2. พิกัดงานสวมของชิ้นส่วนแม่พิมพ์

   3. การตรวจสอบขนาดของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อนประกอบ

   4. การปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

   5. ปฏิบัติการการประกอบแม่พิมพ์ทั้งชุด

   6. ตรวจสอบแม่พิมพ์หลังการประกอบ

   7.  วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการประกอบแม่พิมพ์

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,200 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,200 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44