Jig & Fixture พื้นฐาน

44-JIG-01

Basic
วัตถุประสงค์

  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

  1. เข้าใจหลักการทำงานของ Jig & Fixture

  2. เข้าใจชิ้นส่วนต่างๆ ของ Jig & Fixture

  3. เข้าใจหน้าที่การทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ บน Jig &Fixture

  4. สามารถเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างเหมาะสม

  5. สามารถปรับปรุง Jig & Fixture เพื่อประยุกต์การใช้งานได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. หรือ มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.Jig & Fixture Model

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการของ Jig & Fixture และองค์ประกอบในการผลิต

ส่วนประกอบของ Jig & Fixture

โครงหรือฐานของ Jig & Fixture

อุปกรณ์รองรับชิ้นงาน

ปลอกนำเจาะ

อุปกรณ์บังคับตำแหน่ง

อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน

ชิ้นส่วนมาตรฐานของ Jig & Fixture

การบังคับการเคลื่อนที่ของชิ้นงานและหลักการออกแบบ Jig & Fixture

การจับยึดชิ้นงานในลักษณะต่างๆ

กรณีศึกษาเพื่อการออกแบบ และปรับปรุง Jig & Fixture

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

15 คน

ค่าอบรม/ท่าน

3,300 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

3,300 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44