การเขียนแบบ Jig&Fixture โดยใช้ CAD 3D (SolidWork)

44-JIG-24

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1. เข้าใจหลักการออกแบบ Jig & Fixture 

  2. เข้าใจหลักการเขียนแบบ Jig & Fixture ด้วยโปรแกรม Solid Work

  3. สามารถสร้างและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

  4. สามารถจำลองการทำงานของ Jig & Fixture ได้อย่างถูกต้อง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Solid Work และมีความรู้ด้านการอ่านแบบ Jig & Fixture 

   

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานการเขียนแบบเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Solid Work และมีความรู้ด้านการอ่านแบบ Jig & Fixture 

   

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. คอมพิวเตอร์
  2. Program Solid Work
  3. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เนื้อหาหลักสูตร

1.ทฤษฎีการออกแบบ Jig & Fixture
2.เทคนิคการเขียนแบบ Jig & Fixture
3.การสร้างและเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
4.การจำลองการทำงานของ Jig & Fixture

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

8 คน

ค่าอบรม/ท่าน

5,900 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

5,900 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44