การออกแบบ Jig และ Fixture ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

44-JIG-31

Basic
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

  1.1. ชนิด และหน้าที่ของฟิกเจอร์แบบต่างๆ

  1.2. หลักการกำหนดตำแหน่ง และรองรับชิ้นงาน

  1.3. หลักการจับยึดชิ้นงาน

  1.4. อุปกรณ์จับยึดด้วยระบบนิวแมติก

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะ

  2.1. ออกแบบฟิกเจอร์ และกลไกที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติได้

  2.2. เข้าใจวงจรควบคุมนิวแมติกสำหรับระบบจับยึด แบบอัตโนมัติได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปวช. หรือ มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปวช. หรือ มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตอย่างน้อย 2 ปี

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. ฟิกเจอร์ Model

  2. ชุดฝึกระบบควบคุม

เนื้อหาหลักสูตร

1. จุดมุ่งหมายของการออกแบบ ฟิกเจอร์

2. ชนิด และหน้าที่ของฟิกซ์เจอร์แบบต่างๆ

3. หลักการกำหนดตำแหน่ง และการรองรับชิ้นงาน

4. หลักการจับยึดชิ้นงาน

5. ส่วนประกอบของ ฟิกเจอร์ ที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ

6. การออกแบบฟิกเจอร์ และกลไกสำหรับระบบจับยึดอัตโนมัติ

7. การออกแบบวงจรควบคุมนิวแมติกสำหรับระบบจับยึด อัตโนมัติ

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

9,500 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

9,500 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44