เทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ตอนที่ 2

44-MEF-12

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องกลึงขึ้นรูป ชิ้นงานลักษณะ ดังนี้ได้

  - การกลึงเซาะร่องชิ้นงาน

  - การกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน

  - การกลึงเกลียวยอดแหลม

  - การกลึงเรียว

  - การขึ้นลายชิ้นงานกลึง

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สามารถใช้งานเครื่องกลึงพื้นฐานได้ได้ หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 1 มาแล้ว

  2.สามารถใช้แครื่องมือวัดละเอียดได้ เช่น ไมโครมิเตอร์วัดนอก , นาฬิกาวัด

  3.อ่านแบบภาพฉายได้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่สามารถใช้งานเครื่องกลึงพื้นฐานได้ได้ หรือ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรเทคนิคงานกลึงขึ้นรูป ระดับที่ 1 มาแล้ว

  2.สามารถใช้แครื่องมือวัดละเอียดได้ เช่น ไมโครมิเตอร์วัดนอก , นาฬิกาวัด

  3.อ่านแบบภาพฉายได้

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.เครื่องกลึง

  2.เครื่องมือตัด HSS

  3.เครื่องมือวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร์วัดนอก, นาฬิกาวัด)

เนื้อหาหลักสูตร

1.งานกลึงเซาะร่อง

   - ลักษณะของร่องบนชิ้นงาน

   - ปฏิบัติงานเซาะร่อง

2.งานกลึงขึ้นรูป

   - วิธีการกลึงขึ้นรูป

   - ปฏิบัติงานกลึงขึ้นรูป

3.งานกลึงเกลียว

   - ประเภทของเกลียว

   - มาตรฐานขนาดและพิกัดความคลาดเคลื่อนของเกลียว

   - ขั้นตอนและเทคนิคการตัดเกลียว

   - ปฏิบัติการกลึงสลักเกลียวยอดแหลม

4.งานกลึงเรียว

   - วิธีการกลึงเรียว

   - การคำนวณขนาดต่างๆ ของทรงกระบอกเรียว

   - การปรับตั้งเครื่องให้ได้อัตราเรียวที่เที่ยงตรง

   - ปฏิบัติการกลึงเรียว

5.งานกลึงขึ้นลายกันลื่น

    - เครื่องมือ อุปกรณ์ขึ้นลายกันลื่น

    - เทคนิคการขึ้นลายกันลื่น

    - ปฏิบัติการขึ้นลายกันลื่น

ระยะเวลาการอบรม

3 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

6 คน

ค่าอบรม/ท่าน

10,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

10,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44