เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย

44-MEF-30

Basic
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถที่จะทำความเข้าใจกับ ลักษณะของหินเจียในรูปทรงต่าง ๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงาน กับเครื่องเจียและ สามารถสมดุลล้อหินเจียและ ผลิตชิ้นงานในลักษณะต่างๆ ได้เป็นต้น

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานเจีย

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  ผู้ที่มีความรู้ในงานฝีมือพื้นฐานอย่างน้อย 1 ปี

  ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานเจีย

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  -

เนื้อหาหลักสูตร

1.หลักการงานเจีย

2.ล้อหินเจีย

   - คุณสมบัติของล้อหินเจีย

   - รูปร่างและขนาดมาตราฐานของล้อหินเจีย

   - การเลือกใช้หินเจีย

3.การสมดุลล้อหินเจีย

   - อุปกรณ์สมดุลล้อหินเจีย

   - การตรวจสอบล้อหินเจีย

4.การประกอบล้อหินกับเพลาเครื่องเจีย

   - Grinding  Wheel

   - Coated  Abrasives

   - Diamond  Dressing  Tool

   - General  Application  of  Abrasives

 

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

10 คน

ค่าอบรม/ท่าน

2,700 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

2,700 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44