เทคนิคงานเจียฟอร์ม

44-MEF-33

Intermediate
วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์เจียฟอร์ม  ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพบนเครื่องเจียระไนราบเพื่อขึ้นรูปชิ้นส่วนให้ได้ลักษณะดังนี้

   -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางผิดพลาดไม่เกิน ± 0.01 มม.

       และขนาดความยาวผิดพลาด ไม่เกิน ± 0.01 มม.

  -   เซาะร่องบนผิวทรงกระบอก

  -   ทรงกระบอกที่มีความเที่ยงตรงสูง เช่น เรียว MT3

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ทำงานในสายการผลิตด้านแปรรูปชิ้นส่วน

  2.ผู้ที่ทำงานซ่อมแซม, ปรับปรุง, สร้างชิ้นส่วนของ

  เครื่องมือ เครื่องจักรและชิ้นส่วนแม่พิมพ์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.ผู้ที่ทำงานในสายการผลิตด้านแปรรูปชิ้นส่วน

  2.ผู้ที่ทำงานซ่อมแซม, ปรับปรุง, สร้างชิ้นส่วนของ

  เครื่องมือ เครื่องจักรและชิ้นส่วนแม่พิมพ์

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1.     เครื่องเจียราบ

  2.     เครื่องมือวัสดุคมตัดหินเจีย         

  3.     เครื่องมือวัดละเอียด (ไมโครมิเตอร์วัดนอก,นาฬิกาวัด)

  4.    อุปกรณ์ในการเจียฟอร์ม

เนื้อหาหลักสูตร

1.     เทคนิคการเลือกใช้หินเจีย

2.     เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียฟอร์ม

3.     เทคนิคการแต่งหน้าหินในการเจีย

4.     เทคนิคการจับยึดชิ้นงานและการปรับตั้งชิ้นงาน

5.     เทคนิคการเจียขึ้นรูปชิ้นงาน

 

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

4 คน

ค่าอบรม/ท่าน

6,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

6,000 ฿

สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนระดับพื้นฐาน

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44