เทคนิคการปรับแต่งและการประกอบแม่พิมพ์ต่อเนื่อง

42-TDT-81

Intermediate
วัตถุประสงค์

  1.รู้จักส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่อง

  2.ทำการตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่องได้

  3.ทำการปรับตกแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ได้ตามแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่องได้

  4.ทำการประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่องได้

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการปั๊มขึ้นรูปโลหะแผ่น

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

  1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม

  2. แม่พิมพ์

  3. อุปกรณ์ปรับประกอบแม่พิมพ์

  4. ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

เนื้อหาหลักสูตร

1. รู้และเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่อง

2. การตรวจสอบขนาดชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่อง

3. การปรับตกแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ได้ตามแบบ

4. การประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะแผ่นแบบต่อเนื่อง

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

7,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

7,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44