การออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติด้วย NX

25-CAD-32

Basic
วัตถุประสงค์

    ช่วยในการออกแบบเครื่องจักรและตรวจสอบแนวคิดในการออกแบบทางเลือก ตามหลักฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยโปรแกรม NX.

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างกลโรงงานหรือเทคนิคการผลิตที่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน CAD

เครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ประกอบการฝึกอบรม

    1. คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม NX

    2. เอกสารประกอบการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

1. Introduction and Overview

2. The Simulation Engine

3. Simple robot example

4. Cam example

5. The navigators  

6. Define Mechanical Concept (Geometry)

7. Define Mechanical Concept (Physics)

8. Add Generalized Actuators

9. Define time based controllers

10. Add Generalized Sensors

11. Add event based behavior

12. Knowledge capture and efficient design based on reusable objects

13. Monitor the simulation

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

จำนวนผู้เข้าอบรม

12 คน

ค่าอบรม/ท่าน

8,000 ฿

- สมัครคอร์ส -

ข้อมูลลูกค้า
จำนวนผู้เข้าอบรม

ตัวเลือกห้อง
จำนวน

จำนวน คืน

จำนวน

จำนวน คืน


ยอดรวมสุทธิ (ไม่รวม VAT 7%)

8,000 ฿


หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

สถาบันไทย-เยอรมัน

700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ถ.บางนา-ตราด กม. 57 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ติดต่อเรา
crm_dept@tgi.mail.go.th
038-215033-39, 033-266040-44